Stichting-Aanloop

HELPEN TEGEN ARMOEDE


In de afgelopen jaren is de armoede sterk toegenomen; terug te zien in de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die een actueel beeld geven van de omvang, ontwikkeling en de karakteristieken van armoede.

In Nederland werd in oktober 2008 merkbaar dat er een recessie op gang kwam: veel faillissementen en het begin van de ellende.
Momenteel voelen we het allemaal: het gaat niet goed in Nederland. Hoewel er gesproken wordt over (matig en broos) herstel, is de economische groei in 2014 niet krachtig genoeg voor werkgelegenheidsherstel (bron: UWV landelijke prognose 2014).

Zo’n 1,2 miljoen mensen moeten rondkomen van een zeer laag inkomen, waarvan velen zelfs onder het minimum: in Nederland leeft maar liefs één op de negen kinderen in armoede.
Door de crisis is het niet meer vanzelfsprekend dat instanties hulp bieden. Door de crisis en de toenemende individualisering is hulp van familie, vrienden, bekenden en buren - want wie kent elkaar nog - ook geen vanzelfsprekendheid meer.

STICHTING AANLOOP helpt in de strijd tegen armoede door een beroep te doen op het collectief: elkaar te steunen voor een veilige en fijne samenleving.


STICHTING AANLOOPSTICHTING AANLOOP is een initiatief van Froukje Vegelien, Groningse van geboorte en haar hele werkzame leven zelfstandig onderneemster geweest.
Froukje is, naast dat zij commercieel is ingesteld, ook een vrouw met sociaal gevoel en heeft anderen, daar waar zij kon, altijd de helpende hand geboden.

Nu, op 70-jarige leeftijd, ziet zij zoveel mensen om zich heen die het (financieel) moeilijk hebben en die zij direct en daadwerkelijk wil helpen, dat zij voor dit doel STICHTING AANLOOP heeft opgericht.


STICHTING AANLOOP EN HAAR DOELENHet bijstaan en helpen van minder bedeelden in de meest ruime zin.

Het opzetten van projecten ter ondersteuning van kinderen en ter bevordering van het welzijn van kinderen, in de meest ruime zin.

Het bijstaan en helpen van minder bedeelde gezinnen, die niet in aanmerking komen voor de voedselbank of andere hulp vanuit de diverse instanties.


WAAROM WE HET WILLEN DOENSTICHTING AANLOOP gunt iedereen een fijn leven en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de daklozen in onze maatschappij: mensen met elk hun eigen verhaal, vaak op straat beland door scheiding van ouders of het overlijden van dierbaren of een andere ingrijpende gebeurtenis in hun leven.

Tussen ’s morgens 09.00 en ’s middags 17.00 is er vaak geen opvang beschikbaar voor deze groep mensen, waardoor overlast op straat ontstaat. Het is met name voor deze groep mensen dat STICHTING AANLOOP opvang gedurende de dag aanbiedt.

STICHTING AANLOOP is er voor een gezellig praatje en een kopje koffie en streeft daarnaast naar het bieden van een zinvolle dagbesteding, waarmee wellicht ook nog een kleinigheidje te verdienen valt.

STICHTING AANLOOP laat het mes aan twee kanten snijden.
Met deze (extra) persoonlijke aandacht wil zij mensen weer op weg helpen naar mogelijk een nieuwe toekomst, wat weer zorgt voor minder overlast op straat.


HOE WE HET DOENSTICHTING AANLOOP zal, om haar doelen te kunnen realiseren, goederen die (gratis of voor weinig) worden aangeboden (via internet of anderszins) opknappen. Dit gebeurt door participanten in de stichting en/of vrijwilligers en vervolgens doorverkocht.
De opbrengst gaat zowel naar de stichting als naar diegene (dakloos en/of werkloos) die heeft helpen opknappen. De vaste vergoeding per opgeknapt en verkocht item bedraagt 10%. Dit bedrag wordt gestort op de rekening die hij/zij heeft opgegeven bij de Stichting. Hiermee zijn we transparant, realiseren we onze doelen en hopen hiermee mensen weer te stimuleren door lekker bezig te zijn met de blik gericht op de toekomst.
Secret message en shit